Søknad og opptak

Søknad om barnehageplass

Spiren Barnehage er en privat barnehage. Våre opptakskriterier finnes i våre vedtekter. Alle barnehagene i Asker, både private og kommunale, har samordnet opptak.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.

Barnet bør fortrinnsvis fylle 11 måneder før inntak.

Vi opererer ikke med nummerert venteliste. Det er heller ikke slik at man får søkeransienitet etter hvor mange ganger man har søkt. Det må søkes på nytt hvert år, for å komme med i opptaket. Dette for å forhindre at tidligere søkere ikke blir liggende igjen på listene våre.

Du kan søke plass i barnehage ved å gå inn på søknadsskjemaet som ligger på
Asker kommune sin hjemmeside. Søke om barnehageplass hos oss.  

Vi ønsker dere hjertelig velkommen som søkere til Spiren Barnehage.