Menighetsbarnehage

Mål

Hver eneste dag skal hvert enkelt barn i vår barnehage oppleve å føle seg trygt, sett og betydningsfullt for felleskapet.

Visjon

At alle barna skal møte voksne som skaper trygge og gode rammer i hverdagen deres slik at de kan komme ut i samfunnet med en ryggsekk full av gode og trygge opplevelser.

Verdier

Kristne grunnverdier - nestekjærlighet, menneskeverd, respekt, tilgivelse, takknemlighet og likeverd. 

"Utvidet kristen formålsparagraf":
Hva er det? 

community, group, crowd-1751060.jpg

Spiren barnehage er en privat barnehage som eies av Salem Åros. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og forskjellige livssyn, men alle har respekt for den kristne tro, og er lojale mot barnehagens formålsparagraf. 

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf – Det betyr at vi står friere til å formidle det kristne budskapet. Vi skal formidle, ikke forkynne. Det innebærer at barna skal få kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytidene, men også gjennom fortellinger fra nye og gamle testamentet gjennom hele året.

En dag i uken har vi bibelsamling der vi bruker kjente bibelfortellinger til å formidle kristne grunnverdier som nestekjærlighet, menneskeverd, respekt,  takknemlighet og likeverd. 

Hvorfor velge oss?

Vi er den lille trygge barnehagen, der alle barn blir sett gjennom hele dagen.. 

Åpningstid

07.00-17.00

Fantastisk beliggenhet

Sentralt langs FV11, busstopp rett utenfor barnehagen. Unikt nærområde med mulighet for varierte turer.

Godt samarbeid med hjemmet

Vi har stor fokus på et godt samarbeid mellom hjemmet og barnehagen slik at vi sammen danne et trygt og godt miljø for barna.

Stabilt Personale

Her møter du en raus gjeng med et stort hjerte for jobben sin.

160922622_425496851879616_4848433035680807297_n
video-bg-2.jpg
Kan jeg ha barnet mitt i barnehagen selv om jeg har et annet livssyn?

Svaret på det spørsmålet er JA. Vi har respekt for at familiene har et annet livssyn eller religion enn kristendom. For oss er det svært viktig å etablere en åpen og god dialog med dere foreldrene slik at dere fra første dag har et godt innblikk i hva som skjer i barnehagen i løpet av året.