barnehage illustrasjon

Vi er en liten barnehage med få barn og mange voksne, slik at vi alltid har tid til ditt barns behov for omsorg og trøst. 

Barnehagen har et tydelig fokus på barns trygghet og fremtid. Derfor har alle fast ansatte i Spiren blitt kurset i trygghet-sirkelen. Dere som foresatte skal være helt trygge på at barna deres blir sett, og får det de har behov for.

Vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf.
Hva er det? Jo, det betyr at vi står friere i forhold til andre barnehager med vanlig formålsparagraf til å formidle et kristen budskap. Vi ønsker at barna skal få kunnskap om den kristen tro, spesielt gjennom Norges kristne høytider, men også gjennom fortellinger fra det nye og gamle testamente.  Mest av alt ønsker barnehagen at barna skal få oppleve og lære nestekjærlighet, respekt og tilgivelse.

Spiren barnehage eies av Salem Åros. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og forskjellige livssyn, men alle har respekt for den kristene tro, og er lojale mot barnehagens formålsparagraf.

Kan jeg har barnet mitt i barnehagen selv om jeg har et annet livssyn?

Ja, selvfølgelig! Vi respekterer at familier har ulikt livssyn. Foreldre med annen bakgrunn og tro har siden oppstart av barnehagen latt barnet sitt delta på alt vi har gjort og formidlet i barnehagen.

 

 

 

Slik søker du

Slik søker du

Her søker du om plass for ditt barn i Spiren Barnehage. Hvis du trykker på linken under kommer du til søknadssiden. Søk her.
Dette skjer

Dette skjer

Siste nytt, årsplan og ukesplaner for hver avdeling. Her kan du lese om det som til enhver tid foregår i barnehagen.Årsplan 2017 2018
Om Spiren Barnehage

Om Spiren Barnehage

I Spiren barnehage har vi naturopplevelser, musikk, sang og dans som satningsområder. Men vi har også mange andre aktiviteter.