child, fun, outdoors-3147809.jpg

Spiren barnehage- Den lille barnehagen der alle blir sett..

Hvilken barnehage man skal velge er ikke lett for deg som foresatt, og flere hensyn skal tas. Spiren barnehage ligger sentralt i Åros og er den lille, trygge barnehagen med et stort fokus på at hvert barn skal bli sett. 

Menighetsbarnehage 

Barnehagen jobber ut fra en utvidet kristen formålsparagraf. Det vil si at vi vil formidle kristne etiske grunnverdier som ligger forankret i den norske kulturarven, og en levende tro til barna – en tro som kan gi barna trygghet i hverdagen.

hands, colorful, paint-2706109.jpg