barnehage illustrasjon

Vi er en liten barnehage med få barn og mange voksne, slik at vi alltid har tid til ditt barns behov for omsorg og trøst. 

Barnehage har et stort fokus på barns trygghet og fremtid. Derfor har alle faste ansatte i Spiren blitt kurset i trygghet-sirkelen. Vi har investert mye tid og penger på god kunnskap hos ansatte slik at deres barn og dere alltid skal føle dere trygge på at deres barn blir sett og får det de har behov for. 

Vi er en barnehage med «utvidet kristen formålsparagraf»
Hva er det? Jo, Det betyr at vi står friere i forhold til andre barnehager med vanlig formålsparagraf til å formidle det kristen budskap. Når vi snakker om å formidle inneholder det at barna skal få kunnskap om den kristen tro og da spesielt gjennom Norges kristen høytider, men også igjennom fortellinger fra nye og gamle testamente. Gjennom dette ønsker vi mest av alt at bana skal få oppleve og lære seg nestekjærlighet, respekt og tilgivelse.

Spiren barnehage er en barnehage som eies av Salem Åros. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og forskjellige livssyn, men alle har respekt for den kristene tro og er lojale mot barnehagens formålsparagraf.

Kan jeg har barnet mitt i barnehagen selv om jeg har et annet livssyn?

Ja er svaret på det. Vi respekterer at familier har ulikt livssyn. Foreldre med annen bakgrunn og tro har siden oppstart av barnehagen latt barnet sitt delta på alt vi har gjort og formidlet i barnehagen.

 

 

 

Slik søker du

Slik søker du

Her søker du om plass for ditt barn i Spiren Barnehage. Hvis du trykker på linken under kommer du til søknadssiden. Søk her.
Dette skjer

Dette skjer

Siste nytt, årsplan og ukesplaner for hver avdeling. Her kan du lese om det som til enhver tid foregår i barnehagen.Årsplan 2017 2018
Om Spiren Barnehage

Om Spiren Barnehage

I Spiren barnehage har vi naturopplevelser, musikk, sang og dans som satningsområder. Men vi har også mange andre aktiviteter.