HVORFOR VELGE SPIREN BARNEHAGE?

  1. Den gode tilvenningen: Deres første møte med barnehagen er på hjemmebane. Grunnleggende for barnas tilknytning er trygghet og tillit. Når foreldrene opplever seg ivaretatt og respektert, vil dette påvirke hvordan barnet opplever møtet med barnehagen. Tryggheten til foreldrene vil smitte over på barna. Vi tilbyr derfor hjemmebesøk, og det allerede i mai. Når vi kommer på besøk har vi med oss bilder fra personalet i barnehagen, rommene og noen av lekene barnet vil møte i barnehagen. Målet under hjemmebesøket er å bli kjent med familien. Dere får brev i god tid med punktene vi ønsker å snakke om. Dette er et frivillig tilbud til de som ønsker det. Det oppleves veldig trygt og godt å ha det første møte i kjente og trygge omgivelser, både for barnet og for de foresatte. Etter hjemmebesøket inviteres familiene til felles lek på avdelingen i to ganger juni, sammen med de andre nye barna.
  2. Det første møtet med vår barnehage: Vi ønsker å gjøre overgangen fra hjemmet til barnehagehverdagen rolig og trygg ved å gjøre individuelle tilpasninger. På småbarna er det 6 barn i gruppen, noe som gir en god atmosfære på avdelingen.
  3. Genuint engasjement og personlig varme: Vi er stolte av å ha et så stabilt, engasjerende og hjertevarmt personale som har vært i barnehagen i mange år. Det er veldig lite gjennomtrekk av ansatte og atmosfæren i barnehagen bærer sterkt preg av godt arbeidsmiljø fylt av latter, glede og tilstedeværelse. De bryr seg om jobben sin, de er dedikerte og gleder seg over å være sammen med barna hver dag.
  4. Liten barnehage: Vi har til enhver tid god oversikt over alle barna, alle ansatte kjenner alle barna godt og kan møte deres behov. Det er færre voksne å forholde seg til som gjør det forutsigbart og trygt for både barn og foreldrene. Personalet har færre tidstyver da de fleste møter legges til kveldstid. Vi er sammen alle sammen, vi må ta hensyn til hverandre. Vi lar leken gå hånd i hånd uansett alder.
  5. Perfekt for pendlere: Vår barnehage ligger ikke langt unna Hurumveien og vi har bussholdeplass rett utenfor barnehagen med gode bussforbindelser til blant annet Oslo, Asker og Drammen. Vi har stor parkeringsplass der bilen kan stå gratis dersom dere ønsker å ta bussen til jobben.
  6. Sunn mat: Barnehagen serverer to måltider hver dag og har varmmat flere dager i uken, med fokus på sunn kvalitetsmat som lages fra grunnen av.
  7. Engasjert foreldregruppe: Vi er veldig heldige som har en foreldregruppe som engasjerer seg både i forhold til innhold og opplegg i barnehagehverdagen, men også i det sosiale, for å skape et inkluderende og raust miljø blant barn, foreldre og ansatte.
  8. Nærmiljø – Barnehagen har en veldig sentral beliggenhet, en kort spasertur til skog og mark, strand og sentrum. Rett bak barnehagen har vi tilgang til «Skogen vår» og har der bålplassen vår. Vi elsker å gå på tur til den «Gamle skogen» der vi utforsker skogens mysterier. Om sommeren finnes det ikke noe mer magisk enn en tur til stranden og nyte lunsjen vår langs vannet. Vi går også på tur til Bryggerhuset på Frøtvedt der vi koser oss med hjemmelagde boller og får hilst på kalver og kuer. Vi liker også å besøke på lekeplassene i nærmiljøet.
  9. MyKid – Vi bruker MyKid som kommunikasjonsplattform mellom barnehagen og hjemmet. Her får dere innsyn gjennom dokumentasjon og bilder i barnehagehverdagen. Alt av planer og informasjon er samlet på MyKid.
  10. Utvidet kristen formålsparagraf: Det betyr at vi står friere til å formidle det kristne budskapet. Vi skal formidle, ikke forkynne. Det innebærer at barna skal få kunnskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytidene, men også gjennom fortellinger fra det nye og gamle testamentet gjennom hele året.

Incorrect access token specified.